ἡμαρτημένα

ἡμαρτημένα
ἁμαρτάνω
Acut. (Sp.)
perf part mp neut nom/voc/acc pl
ἡμαρτημένᾱ , ἁμαρτάνω
Acut. (Sp.)
perf part mp fem nom/voc/acc dual
ἡμαρτημένᾱ , ἁμαρτάνω
Acut. (Sp.)
perf part mp fem nom/voc sg (doric aeolic)
ἁμαρτέω
attend
perf part mp neut nom/voc/acc pl (attic epic doric ionic aeolic)
ἡμαρτημένᾱ , ἁμαρτέω
attend
perf part mp fem nom/voc/acc dual (attic epic doric ionic aeolic)
ἡμαρτημένᾱ , ἁμαρτέω
attend
perf part mp fem nom/voc sg (attic epic doric ionic aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • ἡμαρτημέν' — ἡμαρτημένα , ἁμαρτάνω Acut. (Sp.) perf part mp neut nom/voc/acc pl ἡμαρτημένε , ἁμαρτάνω Acut. (Sp.) perf part mp masc voc sg ἡμαρτημέναι , ἁμαρτάνω Acut. (Sp.) perf part mp fem nom/voc pl ἡμαρτημένᾱͅ , ἁμαρτάνω Acut. (Sp.) perf part mp fem dat… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἡμαρτημένας — ἡμαρτημένᾱς , ἁμαρτάνω Acut. (Sp.) perf part mp fem acc pl ἡμαρτημένᾱς , ἁμαρτάνω Acut. (Sp.) perf part mp fem gen sg (doric aeolic) ἡμαρτημένᾱς , ἁμαρτέω attend perf part mp fem acc pl (attic epic doric ionic aeolic) ἡμαρτημένᾱς , ἁμαρτέω… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἡμαρτημέναι — ἁμαρτάνω Acut. (Sp.) perf part mp fem nom/voc pl ἡμαρτημένᾱͅ , ἁμαρτάνω Acut. (Sp.) perf part mp fem dat sg (doric aeolic) ἁμαρτέω attend perf part mp fem nom/voc pl (attic epic doric ionic aeolic) ἡμαρτημένᾱͅ , ἁμαρτέω attend perf part mp fem… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • отъмьщаѥмъ — (1*) прич. страд. наст. к отъмьщати в 1 знач.: ѿмьщаѥми аще ли ѿ Каина съгрѣшени˫а гл҃ши, ѡбрѧщеши •з҃•, аще ли ѿ праведнаго сѹдь˫а на немь повелѣни˫а (ἐκδικούμενα… τὰ ἡμαρτημένα) ГА XIV1, 19а …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”